Loa - Speaker

Loa dùng trong nhà Yến - Swallow SH220 Horn Tweeter
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 15K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 107dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 20W
Trở kháng: 8 Ohm
Kích cỡ: 106mm x 87mmLoa dùng trong nhà Yến - Swallow SH240 Horn Tweeter
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 15K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 107dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 20W
Trở kháng: 8 Ohm
Kích cỡ: 79mm x 188mm x 114mm


Loa dùng trong nhà Yến - Tanion Gold Series SB-220
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 5K-27KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 105dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 150/300W
Trở kháng: 4-8 Ohm
Kích cỡ: 160mm x 95mm x105mm

Loa dùng trong nhà Yến - Swallow SH250 Horn Tweeter
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 15K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 107dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 20W
Trở kháng: 8 Ohm
Kích cỡ: 106mm x 82.5mm

Loa dùng trong nhà Yến- Loa chống thấm nước SP-PT-338
Với thiết kế đặc biệt giúp loa chống thấm nước.

Loa dùng trong nhà Yến - Horn Tweeter 115
- Âm thanh sắc nét, trong trẻo, rõ ràng.
- Đã được kiểm nghiệm chất lượng.
- Kháng trở: 8Ohm
- Nguồng điện: 30W

Loa dùng trong nhà Yến-  AP PA-D26 Horn Tweeter
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 5K-30KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 110dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 150/400W
Trở kháng: 8 Ohm

Loa dùng trong nhà Yến- Bazooka Bullet
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 1800-30000Hz
Tần số nhỏ nhất: 600Hz
Độ nhạy (Sensitivity): 92dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 100W

Loa dùng trong nhà Yến - Swallow SB-120
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 4.5K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 91dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 75/150W
Trở kháng: 4 Ohm
Kích cỡ: 145mm x 88mm

Loa dùng trong nhà Yến - Swallow SB 120M
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 5K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 105dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 150/300W
Trở kháng: 4-8 Ohm
Kích cỡ: 145mm x 88mm

Loa dùng trong nhà Yến - Swallow 140
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 4.5K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 92dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 75/150W
Trở kháng: 4 Ohm
Kích cỡ: 85mm x 85mm

Loa dùng trong nhà Yến - Swallow 140M
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 5K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity):105dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 150/300W
Trở kháng: 4-8 Ohm
Kích cỡ: 85mmx 85mm

Loa dùng trong nhà Yến- Tecnik SP-PT-305
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 4.5K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 91dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 75/150W
Trở kháng: 4 Ohm

Loa dùng trong nhà Yến- Tecnik SP-PT-307
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 4.5K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 91dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 75/150W
Trở kháng: 4 Ohm
Kích cỡ: 85mm x 85mm

Loa dùng trong nhà Yến- Tecnik SP-PT-308
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 4.5K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 91dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 75/150W
Trở kháng: 4 Ohm
Kích cỡ: 85mm x 85mm

Loa dùng trong nhà Yến - Audax AX-60
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 4K-27KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 94dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 75W
Trở kháng: 8 Ohm
Kích cỡ: 89mm x 89mm x 55mm

Loa dùng trong nhà Yến - Audax AX-61
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 4K-27KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 94dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 75W
Trở kháng: 8 Ohm
Kích cỡ: 89mm x 89mm x 55mm

Loa dùng trong nhà Yến - Audax AX-65
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 4K-27KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 94dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 75W
Trở kháng: 8 Ohm
Kích cỡ: 156mm x 92mm x 80mm

Loa dùng trong nhà Yến - NestAmp NX-5
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 4K-27KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 94dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 75W
Trở kháng: 8 Ohm
Kích cỡ: 150mm x 70mm x 55mm

Loa dùng trong nhà Yến - NestAmp NX-9
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 4K-27KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 94dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 75W
Trở kháng: 8 Ohm
Kích cỡ: 96mm x 89mm x 87mm

Loa dùng trong nhà Yến - Swallow SB-307M
Thông số kỹ thuật:
Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 5K-20KHz
Độ nhạy (Sensitivity): 105dB (1W/1M)
Nguồn điện RMS/MAS: 150/300W
Trở kháng: 4-8 Ohm
Kích cỡ: 186mm x 79mm
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét